Tingimused

Üldtingimused

1. Käeolevad Generaadio MTÜ (edaspidi nimetatud müüja) e-poe üldtingimused (edaspidi nimetatud tingimused)  kehtivad kõikide isikute suhtes (edaspidi nimetatud ostja või tarbija), kes kasutavad e-poodi, tellivad kaupu e-poest ning on sõlminud kauba ostu- müügilepingu (edaspidi nimetatud müügileping)

2. Tingimustes ja müügilepingus sisalduvate sätete vastuolu korral lähtutakse prioriteetsuse määramisel müügilepingust.

3. Tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled Eesti Vabariigi seadusandluses antud tingimustele.

4. E-poest on võimalik osta vaid neid kaupu, millel on link “Lisa ostukorvi”.  Kauba hind ja kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui ostja on esitanud tellimuse enne kauba hinna muutmist, rakendatakse tellimuse hetkel kehtinud hinda. Kaupade hind ei sisalda käibemaksu.

5. Müüjal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust sanktsioonideta taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata alljärgmistel juhtudel

• kaup on laost otsa saanud

• kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu

• kui ostja ei vasta müüja poolt kehtestatud  tingimustele

• ostja ei ole kauba eest tasunud 10 päeva jooksul

Kui Müüjal ei ole võimalik tellimust täita, võetakse ostjaga ühendust ning tagastatakse tasutud summa juhul, kui ostja on jõudnud kauba eest tasuda.

6. Ostukorv lehel saab soovi korral muuta ostukorvi sisu. Pärast tarneaadressi sisestamist ning tellimuse kinnitamist enam ostukorvi sisu muuta ei saa ning ostukorv tühjendatakse kaubast. Kui ostja katkestab tellimuse pärast tellimuse sisestamist, tuleb kaubad ostukorvi uuesti valida ning tühistada e-posti teel lisades pealkirjaks “ebakorrektne tellimus”. Pärast kauba lisamist “Ostukorvi” on võimalik jätkata teiste kaupade sirvimist või sisestada tellimus.

7. E-poes saab maksta tellitud kauba eest pangaülekandega.

8. Kaup tuuakse tellimuses sisestatud tarneaadressile kokkulepitud ajal. Kaup antakse üle vaid ostjale. Kolmandale isikule antakse kaup üle volituse olemasolul sealhulgas juhul kui ostja on määranud tellimuses kauba saajana kolmanda isiku. Müüja võib volitada kauba kättetoimetamiseks kolmandaid isikuid sealhulgas kasutada kullerteenust. Kauba kohale toimetamine ostjale lepitakse ostjaga kokku emaili teel. Ostetud piletid saadetakse ostja e-mailile vähemalt kolme tööpäeva jooksul peale ostu summa laekumist.

9. E-poest ostetud pileteid tagasi ei osteta. Piletid ostetakse poolte kokkuleppel tagasi vaid juhul kui ei toimu lubatud ajal lubatud kohas. E-poest ostetud nõuetele mitte vastava kauba tagastamine toimub kokkuleppel ostjaga.

10. Kliendi andmed on konfidetnsiaalsed ning neid ei väljastata kolmandatele isikutele, vaid kasutatakse ja töödeldakse isiku andmete kaitse seadusest lähtuvalt.