Kodukord

Festivalile pääsu tagab pilet alusel saadud käepael.

 1. Festivaliala on külastajatele avatud 18.augustist kell 18:00 kuni 20. Augustini kell 15:00. Muul ajal on külalistel festivalialal viibimine keelatud.
 2. Festivali külastajad võivad viibida ning liikuda vaid külastajatele ette nähtud aladel.
 3. Prügi (k.a suitsukonid) panna kohal olevatesse prügikastidesse.
 4. Festivalialale ei lubata lemmikloomi.
 5. Festivalile ei tohi kaasa tuua ohtlikke esemeid ega aineid nagu:
  * kõikvõimalikud noad ja terariistad, olenemata terapikkusest,
  *
  kõikvõimalikud relvad, ka külmrelvad,
  *
  klaastaara,
  *
  ilutulestik, raketid ja plahvatusohtlikud ained,

 1. Vajadusel tehakse festivalikülastajatele ning tema asjadele turvakontroll. Turvameeskonnal ja festivali korraldajatel on õigus kontrollist keeldumisel külastajat festivalialale mitte lubada.
 2. Tule süütamine ja lõkke tegemine on lubatud vaid järelvalve all selleks ettenähtud kohtades.
 3. Festivalialal ja selle vahetus läheduses olevaid esemeid (näiteks väljapandud postereid, eeskirju, juhiseid, valgustust jm), mis kuuluvad festivali korraldajale, ei tohi rikkuda ega kaasa võtta. Igasugusest vargusest, sissemurdmisest, vägivallaaktist või muust seadusevastasest tegevusest teatatakse politseile.
 4. Festivali külastajal ei ole õigust sooritada üritusel äri- ega müügitoiminguid, juhul kui selleks ei ole eelnevalt saadud kirjalikku kokkulepet festivali korraldajalt.
 5. Festivalil ei tohi esinejate poole ega pihta mitte midagi visata.
 6. Festivaliala ümber ja selle läheduses paikneval eramaal viibimine ning telkimine on maa omaniku loata keelatud.
 7. Ebakaines olekus ujumine on rangelt keelatud.
 8. Festivali külastajat ei lubata üritusele või kõrvaldatakse ürituselt kui ta häirib teisi festivalikülalisi, käitub ähvardavalt või ohtlikult, ei allu korraldajatepoolsetele märkustele või muudel asjaoludel, mis ohustavad teisi külastajaid või muudavad festivalil viibimise võimatuks. Festivalialalt korra rikkumise pärast ära saadetud külastajatele piletihinda ei hüvitata.